XXI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

XXI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

XXI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU
05 Jan 2020 In Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Comments Off on XXI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 17 kwietnia 2020 r. odbędzie się

XXI Konferencja Okrągłego Stołu pt. „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”.

Obrady Konferencji odbywać się będą w Termach Pałacowych Uzdrowiska Nałęczów S.A.;

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk”

Organizatorami są:

  •  Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej “Sapientia”
  • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

PROGRAM RAMOWY

XXI Konferencji Okrągłego Stołu pt. „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”  Nałęczów, 16-17 kwietnia 2020 r.

Czwartek, 16 kwietnia 2020r.
9.00 uroczyste otwarcie XXI Konferencji Okrągłego Stołu
Kształcenie przeddyplomowe
9.30 Perspektywy kształcenia lekarzy dentystów w opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Ministerstwa Zdrowia
Ogólne zasady finasowania kształcenia studentów kierunku lekarsko-dentystycznego
11.00 – 11.30 Sesja I Zakres i sposób realizacji standardów zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia
11.30 – 12.30 Sesja II Analiza uprawnień studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego wynikająca z Ustawy
z dn. 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Możliwość zdania egzaminu LDEK w czasie trwania zajęć klinicznych na V roku studiów?
Uprawnienia studentów V roku przed i po zdaniu egzaminu LDEK
12.30 – 14.00 Sesja III Ocena dorobku nauczyciela akademickiego
Ocena dorobku naukowego
Ocena dorobku dydaktycznego nauczyciela akademickiego z uwzględnieniem oceny
przez studentów
15.00 – 16.30 Sesja IV Metody i techniki kształcenia w środowisku akademickim
16.30 – 18.00 Sesja V Kształcenie przeddyplomowe w krajach Unii Europejskiej
18.00 Podsumowanie sesji dotyczącej kształcenia przeddyplomowego
Piątek, 17 kwietnia 2020 r.
Kształcenie podyplomowe
8.30 – 9.30 Sesja VI Szkolenie specjalizacyjne: zasady, wymagania w opinii:
Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych
Konsultantów Krajowych
9.30 – 10.30 Sesja VII Warunki prowadzenia samodzielnej praktyki przez absolwenta kierunku lekarsko-dentystycznego
(staż zawodowy, wiedza, umiejętności)
10.30 – 11.30 Sesja VIII Obowiązujące tytuły zawodowe wynikające z ukończenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
11.30 – 13.30 Wnioski XXI Konferencji Okrągłego Stołu,
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”

Formularz uczestnictwa w XXI Konferencji Okrągłego Stołu

About the Author: