Dnia 21.05.2013r. została dokonana rejestracja Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000461838.

 

Skład Zarządu:

Prezydent – Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz – UM w Lublinie

Wiceprezydent – Prof. dr hab. Barbara Kochańska – GUMed w Gdańsku

Skarbnik – Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk – UM w Lublinie

Sekretarz – Prof. dr hab. Lidia Postek-Stefańska – SUM w Katowicach

Członek – Prof. dr hab. Teresa Bachanek – UM w Lublinie

Członek – Dr hab. n. med. Renata Chałas, prof. nadzw. – UM w Lublinie

Członek – Lek. stom. Anna Lella – Naczelna  Izba Lekarska

 

Skład Komisji Współpracy z Zagranicą:

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz – UM w Lublinie

Prof. dr hab. Mariusz Lipski – PUM w Szczecinie

Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak – UM w Lublinie

Prof. dr hab. Anna Komorowska – UM w Lublinie

Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska – UM w Lublinie

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska – CMUJ w Krakowie

Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka – UM w Lublinie

Dr n. med. Jacek Szkutnik – UM w Lublinie