Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” oraz Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mają zaszczyt zaprosić społeczność akademicką na XXI Konferencję Okrągłego Stołu pt. „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”, która odbędzie się w dn. 16-17.04.2020r. oraz XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, która odbędzie się dn. 17.04.2020r. w Nałęczowie.

Uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Centrum Egzaminów Medycznych, Dziekani Wydziałów Stomatologii, Profesorowie, Kierownicy Klinik, Katedr i Zakładów Uniwersytetów Medycznych z całej Polski, Specjaliści Krajowi reprezentujący wszystkie dziedziny stomatologii, pracownicy naukowi z polskich uczelni medycznych oraz z zagranicznych uniwersytetów medycznych.

Uroczyste otwarcie XXI Konferencji Okrągłego Stołu obędzie się dnia 16 kwietnia 2020r. o godz. 9.00, a XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej dn. 17 kwietnia 2020r. o godz. 9.00 w Termach Pałacowych Uzdrowiska Nałęczów S.A.