XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU i XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA-DYDAKTYCZNA

Protokół z posiedzenia Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dnia 12.12.2022 r.

Protokół z Walnego Zebrania PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 r.

XXII Konferencję Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”

XIV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”

WYSOKI PROTEKTORAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ  JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 16.12.2021r.

XIII Konferencja Naukowo – Dydaktyczna

XXI Konferencja Okrągłego Stołu

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 12.05.2021r. – Platforma Zoom

Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom