POLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI MEDYCZNO-DENTYSTYCZNEJ „SAPIENTIA”

 

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy lekarz, który jest zainteresowany stałym podnoszeniem poziomu wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów.

Nr rachunku: 09 1240 1503 1111 0010 5182 9929
Bank Pekao SA V O/Lublin,
ul. Królewska 1, 20-109 Lublin

 

Prosimy pobrać deklarację członkowską.

Składka członkowska – 15zł za miesiąc.