NAGRODA ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2020” ZA DOROBEK ŻYCIA W STOMATOLOGII DLA PROF. DR HAB. TERESY BACHANEK

Krzyż Kawalerski
Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom
Pokaż wszystkie

NAGRODA ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2020” ZA DOROBEK ŻYCIA W STOMATOLOGII DLA PROF. DR HAB. TERESY BACHANEK

Prof. dr hab. Teresa Bachanek – Prorektor, Prodziekan, wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wieloletni Konsultant Wojewódzki ds. Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, organizator 21. Ogólnopolskich Konferencji Okrągłego Stołu w Nałęczowie dla dziekanów Wydziałów Lekarsko-Dentystycznych, Kierowników Katedr i Zakładów wszystkich dziedzin stomatologii Uniwersytetów Medycznych w Polsce, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconych szkoleniu przed- i podyplomowemu, organizatorka 12. Krajowych i Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, założyciel i Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.