Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom

NAGRODA ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2020” ZA DOROBEK ŻYCIA W STOMATOLOGII DLA PROF. DR HAB. TERESY BACHANEK
13 grudnia, 2020
Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 12.05.2021r. – Platforma Zoom
12 maja, 2021
NAGRODA ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2020” ZA DOROBEK ŻYCIA W STOMATOLOGII DLA PROF. DR HAB. TERESY BACHANEK
Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 12.05.2021r. – Platforma Zoom
Pokaż wszystkie

Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom

 1. Otwarcie obrad Zarządu Towarzystwa.
 2. Podjęcie uchwały w/s zmiany adresu siedziby PTEMD.
 3. Realizacja programów nauczania na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetów Medycznych w Polsce w dobie SARS-CoV-2.
 4. Realizacja programów nauczania na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetów Medycznych w Polsce w dobie SARS-CoV-2.
 5. Propozycje formy realizacji działalności statutowej Towarzystwa w dobie pandemii.
 6. Implikacje przystąpienia Towarzystwa do Association for Dental Education in Europe (ADEE).
 7. Sprawozdanie Prezydenta z działalności PTEMD.
 8. Sprawozdanie finansowe Skarbnika PTEMD.
 9. Uchwała Zarządu w/s przyjęcia nowych Członków.
 10. Uchwała Zarządu w/s zatrudnienia sekretarki Towarzystwa.
 11. Wolne wnioski.