Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 16.12.2021r.

XIII Konferencja Naukowo – Dydaktyczna
XIV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”
Pokaż wszystkie

Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 16.12.2021r.

Program zebrania Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

 1. Otwarcie obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni.
 2. Przedstawienie porządku obrad - Prezydent Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni.
 3. Omówienie programów nauczania na kierunku Lekarsko-Dentystycznym realizowanych na Uniwersytetach Medycznych w Polsce w dobie SARS-CoV-2 po zakończeniu prac zespołu ds. zmiany obowiązujących standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty. - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka.
 4. Przedstawienie protokołu z Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA w dniu 12.05.2021r.
 5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA w dniu 12.05.2021r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021r. do 30.11.2021r. przez Skarbnika PTEMD SAPIENTIA.
 7. Podjęcie Uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Anny Komorowskiej.
 8. Podjęcie Uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Elżbiety Mierzwińskiej- Nastalskiej.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. n. med. Anny Wojtaszek- Słomińskiej.
 10. Plany organizacji XXII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XIV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej. (11-12.05.2022r.)
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.