Dnia 21.05.2013r. została dokonana rejestracja Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000461838.

Skład Zarządu:
Prezydent – Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
Wiceprezydent – Prof. dr hab. n. med. Barbara Kochańska, prof. GUM
Skarbnik – Prof. dr hab.n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
Sekretarz – Prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
Członek Zarządu – Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
Członek Zarządu – Prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
Członek Zarządu – Dr Anna Lella

Skład Komisji Współpracy z Zagranicą:
Prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska
Prof. dr hab. n. med. Anna Komorowska
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz
Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka

Skład Komisji Rewizyjnej:
Prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
Dr n. med. Jacek Szkutnik