Struktura organizacyjna

Dnia 21.05.2013r. została dokonana rejestracja Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000461838.

Skład Zarządu:
Prezydent – Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz – UM w Lublinie
Wiceprezydent – Prof. dr hab. Barbara Kochańska – GUMed w Gdańsku
Skarbnik – Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk – UM w Lublinie
Sekretarz – Prof. dr hab. Lidia Postek-Stefańska – SUM w Katowicach
Członek – Prof. dr hab. Teresa Bachanek – UM w Lublinie
Członek – Dr hab. n. med. Renata Chałas, prof. nadzw. – UM w Lublinie
Członek – Lek. stom. Anna Lella – Naczelna Izba Lekarska

Skład Komisji Współpracy z Zagranicą:
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz – UM w Lublinie
Prof. dr hab. Mariusz Lipski – PUM w Szczecinie
Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak – UM w Lublinie
Prof. dr hab. Anna Komorowska – UM w Lublinie
Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska – UM w Lublinie

Skład Komisji Rewizyjnej:
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska – CMUJ w Krakowie
Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka – UM w Lublinie
Dr n. med. Jacek Szkutnik – UM w Lublinie