Uchwała Walnego Zebrania Członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s składu Zarządu PTEMD Lublin, 16.05.2019r.

Uchwała Walnego Zebrania członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.
16 maja, 2019
Uchwała Walnego Zebrania członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.
Pokaż wszystkie

Uchwała Walnego Zebrania Członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s składu Zarządu PTEMD Lublin, 16.05.2019r.

W Walnym Zebraniu brało udział 23 członków PTEMD.
W głosowaniu brało udział 23 członków:
na „tak” głosowało 23 osoby,
na „nie” głosowało 0 osób,
„wstrzymało się od głosu” 0 osób.

Po wyborach nowego Prezydenta i nowego Skarbnika PTEMD liczba osób wchodzących w skład Zarządu PTEMD nie uległa zmianie. Skład 7-osobowego Zarządu przedstawia się następująco:

Prezydent PTEMD – dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
V-ce Prezydent – dr hab. n. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
Sekretarz – dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, prof. nadzw.
Skarbnik – prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
Członkowie – prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
dr hab. n. med. Renata Chałas, prof. nadzw.
lek. stom. Anna Lella