Wydarzenia

3 stycznia, 2022

Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 16.12.2021r.

13 maja, 2021

XIII Konferencja Naukowo – Dydaktyczna

12 maja, 2021

XXI Konferencja Okrągłego Stołu

12 maja, 2021

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 12.05.2021r. – Platforma Zoom

14 grudnia, 2020

Program zebrania Członków Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 14.12.2020r. – Platforma Zoom

13 grudnia, 2020

NAGRODA ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2020” ZA DOROBEK ŻYCIA W STOMATOLOGII DLA PROF. DR HAB. TERESY BACHANEK

13 grudnia, 2020

Krzyż Kawalerski

17 października, 2019

Uchwała nr 4 Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dn. 17.10.2019r. w Lublinie

16 maja, 2019

Uchwała Walnego Zebrania członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.

16 maja, 2019

Uchwała Walnego Zebrania Członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s składu Zarządu PTEMD Lublin, 16.05.2019r.