Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków PTEMD “SAPIENTIA” w dniu 12.05.2021r. – Platforma Zoom
XIII Konferencja Naukowo – Dydaktyczna
Pokaż wszystkie

XXI Konferencja Okrągłego Stołu

WYSOKI PROTEKTORAT NAD KONFERENCJĄ OBJĄŁ JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH ZAŁUSKA
PROGRAM XXI KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU „KSZTAŁCENIE PRZED- I PODYPLOMOWE W STOMATOLOGII” LUBLIN, 12-13.05.2021r.

12.05.2021r. (środa)


9.00 UROCZYSTE OTWARCIE XXI KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU
PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA LEKARZY DENTYSTÓW W OPINII MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI ORAZ MINISTERSTWA ZDROWIA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI EPIDEMICZNEJ
Prof. dr hab. Wojciech Załuska – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
Dr n. ekon. Adam Niedzielski – Minister Zdrowia
Dyr. Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ
Prof. dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

10.00-11.00 SESJA I


PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA LEKARZY DENTYSTÓW W OPINII PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH. WSPÓŁCZESNE METODY KSZTAŁCENIA STUDENTÓW
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Prof. dr hab. Marzena Dominiak – Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni UM im Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk – Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM w Warszawie, Kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej
Prof. dr hab. Kamil Torres – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UM w Lublinie, Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej i Centrum Symulacji Medycznej
ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI STANDARDÓW KSZTAŁCENIA ZATWIERDZONYCH PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI I MINISTERSTWO ZDROWIA WYKŁAD WPROWADZAJĄCY Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM w Warszawie, Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej
Prof. dr hab. Teresa Sierpińska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii UM w Białymstoku Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Prof. dr hab. Tomasz Konopka – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu, Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii
Prof. dr hab. Mariusz Lipski – Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
MODERATORZY
Prof. dr hab. Teresa Bachanek – Honorowy Prezydent PTEMD SAPIENTIA
Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM we Wrocławiu
Dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni – Prezydent PTEMD SAPIENTIA, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski – Prodziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, Kierownik Katedry Stomatologii Odtwórczej, Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych, Uczelnianego Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii

11.00 – 11.15 PRZERWA


11.15-12.15 SESJA II


ANALIZA UPRAWNIEŃ STUDENTÓW V ROKU KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 20.07.2018r PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dyr. Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ
Dr hab. Barbara Kochańska, prof. Uczelni – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUM w Gdańsku
MODERATORZY
Prof. dr hab. Renata Chałas – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie, Kierownik Zakładu Medycyny Jamy Ustnej
Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk – Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM w Warszawie, Kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej
Prof. dr hab. Mariusz Lipski – Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
Prof. dr hab. Małgorzata Zadurska – Kierownik Zakładu Ortodoncji WUM w Warszawie
ZASADNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU LDEK W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA V ROKU STUDIÓW? UPRAWNIENIA STUDENTÓW V ROKU PO ZDANIU EGZAMINU LDEK
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dyr. Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ
MODERATORZY
Dr hab. Aida Kusiak, prof. Uczelni – Prodziekan Wydziału Lekarskiego GUM w Gdańsku, Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu ŚUM, Kierownik Zakładu Propedeutyk Stomatologii
Prof. dr hab. Joanna Szczepańska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, Kierownik Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego
Dr hab. Janusz Borowicz, prof. Uczelni – Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

12.15-13.30 SESJA III


OCENA DOROBKU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Prof. dr hab. Mansur Rahnama – Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie
OCENA DOROBKU NAUKOWEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Prof. dr hab. Marta Tanasiewicz – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ŚUM w Katowicach
Dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska – Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ŚUM w Katowicach
OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY PRZEZ STUDENTÓW
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kierownik Katedry Stomatologii Zintegrowanej
MODERATORZY
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska – Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej CMJU w Krakowie
Prof. dr hab. Beata Dejak – Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi
Dr hab. n. med. Izabela Strużycka – Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM w Warszawie
Dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska – Kierownik Zakładu Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji UM w Poznaniu

13.30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACJI MEDYCZNO-DENTYSTYCZNEJ „SAPIENTIA”


13.05.2021r. (czwartek)

9.00- 9.45 SESJA IV

OBOWIĄZUJĄCE TYTUŁY ZAWODOWE WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Prof. dr hab. Teresa Bachanek – Honorowy Prezydent PTEMD SAPIENTIA
Mgr Marek Szewczyński – Naczelna Rada Lekarska
MODERATORZY
Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM w Warszawie, Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej
Prof. dr hab. Anna Surdacka – Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Poznaniu
Dr hab. Alicja Nowicka, prof. PUM – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM w Szczecinie
Dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska – Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UM w Poznaniu
Prof. dr hab. Jolanta Szymańska – Kierownik Katedry Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie

9.45-10.45 SESJA V


MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA SAMODZIELNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEZ ABSOLWENTA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO (STAŻ ZAWODOWY, WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI)
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr n. med. Leszek Dudziński – Naczelna Rada Lekarska MODERATORZY
Prof. dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska – Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi
Prof. dr hab. Beata Czarnecka – Kierownik Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM w Poznaniu
Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska – Kierownik Zakładu Periodontologii PUM w Szczecinie
Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie, Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Dr n. med. Jacek Szkutnik – Kierownik Samodzielnej Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie
PRAWNIENIA ABSOLWENTÓW STUDIÓW STOMATOLOGICZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr Anna Lella – Naczelna Rada Lekarska
MODERATORZY
Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚUM w Katowicach
Prof. dr hab. Anna Starzyńska – Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej GUM w Gdańsku
Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk – Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie
Dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz – Kierownik Zakładu Ortodoncji UM w Łodzi
Dr hab. n. med. Anna Szabelska – Kierownik Zakładu Technik Dentystycznych UM w Lublinie

10.45 – 11.00 PRZERWA


11.00-12.30 SESJA VI


SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE: ZASADY, WYMAGANIA W OPINII DYREKTORA CENTRUM EGZAMINÓW MEDYCZNYCH, CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I KONSULTANTÓW KRAJOWYCH POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI STOMATOLOGICZNYCH

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Prof. dr hab. Beata Pepłońska – Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych
Prof. dr hab. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W OPINII KONSULTANTÓW KRAJOWYCH POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI STOMATOLOGICZNYCH
Prof. dr hab. Renata Górska – Konsultant Krajowy ds. periodontologii
Prof. dr hab. Beata Kawala – Konsultant Krajowy ds. ortodoncji
Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek – Konsultant Krajowy ds. stomatologii zachowawczej
Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk – Konsultant Krajowy ds. stomatologii dziecięcej
Prof. dr hab. Mansur Rahnama – Konsultant Krajowy ds. chirurgii stomatologicznej
Prof. dr hab. Mariusz Szuta – Konsultant Krajowy ds. chirurgii szczękowo-twarzowej

MODERATORZY
Dr n. med. Dagmara Darczuk – Kierownik Zakładu Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej CMJU w Krakowie
Dr hab. n. med. Karolina Gereth – Kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej i Zakładu Grup Ryzyka UM w Poznaniu
Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek – Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu
Dr hab. n. med. Dariusz Skaba – Kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Katowicach
Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka – Kierownik Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie

12.30-13.30 SESJA VII


WNIOSKI XXI KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU
Prof. dr hab. Barbara Kochańska – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUM w Gdańsku
Prof. dr hab. Lidia Postek-Stefańska – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚUM w Katowicach
MODERATORZY
Prof. dr hab. Teresa Bachanek – Honorowy Prezydent PTEMD SAPIENTIA
Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie
Dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni – Prezydent PTEMD SAPIENTIA, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie