XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej

JUBILEUSZ X-LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA  EDUKACJI MEDYCZNO-DENTYSTYCZNEJ SAPIENTIA

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-13.05.2021r odbyła się XXI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU pt. „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii"

Organizatorzy:
• Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Prof. dr hab. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Małgorzata Zadorożna Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, Prof. dr hab. Beata Pepłońska Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, Prof. dr hab. Ryszard Gellert Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Prof. dr hab. Grzegorz Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Dr n. ekon. Gabriela Masłowska Poseł RP, Dr n. med. Grzegorz Czelej Senator RP, Prof. dr hab. Andrzej Stepulak Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. Kamil Torrres Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. Marzena Dominiak Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Wszystkie informacje dotyczące obu Konferencji odnajdziecie Państwo pod adresem: http://www.konf.nauk.stom.umlub.pl/


Dnia 13.05.2021r odbyła się XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA pt. „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”

Organizatorzy:
• Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Prof. dr hab. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Małgorzata Zadorożna Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, Prof. dr hab. Beata Pepłońska Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, Prof. dr hab. Ryszard Gellert Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Prof. dr hab. Grzegorz Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Dr n. ekon. Gabriela Masłowska Poseł RP, Dr n. med. Grzegorz Czelej Senator RP, Prof. dr hab. Andrzej Stepulak Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. Kamil Torrres Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. Marzena Dominiak Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”

W dniach 31.05-01.06.2019r. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” zorganizowana przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współorganizatorami konferencji było Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oddział w Lublinie oraz Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Tematyka konferencji wiąże się ze współczesnymi zagrożeniami stanu zdrowia człowieka uwarunkowanymi czynnikami środowiska: życia, pracy, nauki czy wychowania. To także zagadnienia związane z wpływem na nasze życie zmieniającego się środowiska indywidualnego i społecznego a także psychosomatyczne i psychospołeczne uwarunkowania zdrowia.

Wysoki patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor UM w Lublinie prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Drop.

Uroczyste otwarcie wraz z wykładami prelegentów miało miejsce w auli Auditorium Maximum UM w Lublinie. Gości powitała Przewodnicząca Konferencji Pani dr hab. n.med. Barbara Tymczyna – Borowicz, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoją obecnością uświetnili konferencję:

 • Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych – Pan prof. dr hab. Mariusz Klencki
 • Pani Profesor Maria Chomyszyn –Gajewska
 • Pani Profesor Agnieszka Mielczarek – Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Konsultant Krajowy ds. Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
 • Pani dr hab. Justyna Opydo-Szymaczek – Prodziekan Oddziału Stomatologii UM w Poznaniu
 • Pan Profesor Konrad Małkiewicz – Kierownik Zakładu Ortodoncji UM w Łodzi
 • Pani P Maria Mielnik-Błaszczak Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Stomatologii Dziecięcej
 • Pani Prof. Jolanta Szymańska Kierownika Zakładu Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego, Kierownik Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Pani Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Prezydent European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, Dyrektor Regionalnego na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology, Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • Pani Prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Periodontologii
 • Pani Dr hab. Małgorzata Klichowska–Palonka Kierownik Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej
 • Pani Dr n.med. Izabella Dunin-Wilczyńska Kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej
 • Pani Dr n.med. Beata Petkowicz Kierownik Zakładu Medycyny Jamy Ustnej
 • Pan Dr hab. Janusz Borowicz Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej, Prezes Oddziału PTS Lublin
 • Pan Prof. Mansur Rahnama Kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej i Członek Rady Doskonałości Naukowej
 • Pan P Tomasz Tomaszewski Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Pan Dr n.med. Jack Szkutnik Kierownik Zakładu Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, V-ce Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej


Oraz goście z zagranicy:
 • Pan Doktor Jondo Potskhverashvili z Tbilisi State Medical University z Gruzji
 • Pani Doktor Ekaterine Beshkenadze z Tbilisi State Medical University z Gruzji
 • Pani Profesor Liliyanę Pekova z Trakia University z Bułgarii

Pani Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna -Borowicz powitała wszystkich nauczycieli akademickich i pracowników naszej Uczelni oraz studentów kierunku lekarko-dentystycznego, polsko i anglojęzycznych, którzy licznie przybyli na Konferencję.

Konferencję rozpoczął wykład Pana prof. Tomasza Tomaszewskiego „Doświadczenia Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie w leczeniu wad gnatycznych czaszki twarzowej”. Kolejnym referatem konferencji dr Jondo Potskhverashvili przybliżył nam tematykę nauki komunikacji z pacjentem na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego Tbilisi w Gruzji oraz sposobów sprawdzania nabytych przez studentów umiejętności podczas egzaminu OSCE.

Następnym wykładowcą była dr Ekaterine Beshkenadze, która w swoim wykładzie „Experience of OSCE in dentistry on the ex ample of department of Otodontology” poruszyła tematykę egzaminu OSCE jako najbardziej obiektywnego egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności studentów. Zaprezentowała sposób przeprowadzania egzaminu na przykładzie egzaminu odbywającego się na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego Tbilisi w Gruzji.

Ostatni wykład w pierwszej sesji przedstawiła Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska na temat „Wybrane stany patologiczne w jamie ustnej – objawy i leczenie”.


Sesję wykładową II rozpoczęła Dr hab. n.med. Justyna Opydo-Szymaczek z Kliniki Stomatologii Dziecięcej w Poznaniu wykładem pt. „Środowiskowe i stomatologiczne źródła ekspozycji na fluorki w populacji polskich dzieci”.

W swoim wykładzie Pani profesor przedstawiła wpływ fluoru na ogólny stan zdrowia. Zwróciła także uwagę na źródła fluorków w środowisku jak na przykład ekshalacje wulkaniczne czy woda z naturalnie wysoka zawartością fluorków oraz na inne atropogenne źródła ekspozycji tj. fluorkowane pasty do zębów, płukanki, woda sztucznie fluorkowana, niektóre leki.

Następnie głos zabrała Pani Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek, która przywitała przybyłych oraz podziękowała organizatorom za zaproszenie. Pani Prof. dr hab. przedstawiła wykład pt. „Najnowsze koncepcje walki z chorobą próchnicową”. Stan jamy ustnej ma ogromny wpływ na szereg układów i narządów. Istota walki z choroba próchnicową to zbalansowanie czynników sprzyjających i hamujących jej rozwój, utrzymanie homeostazy w obrębie biofilmu. Do kontroli równowagi niezbędna jest redukcja spożycia cukru, który jest zawarty w większości produktów spożywczych. Kolejnym sposobem kontroli jest mechaniczna redukcja płytki nazębnej, optymalne dwukrotne w ciągu dnia szczotkowanie zębów. Usuwanie mechaniczne nie jest wystarczające do zachowania równowagi w biofilmie, ważniejsze są czynniki antybakteryjne.

Następnie Pani Profesor Mielczarek zaprezentowała najnowsze trendy w diagnostyce i leczeniu próchnicy początkowej. Pierwszy to izolacja plamy próchnicowej od środowiska jamy ustnej i jej flory bakteryjnej; drugi polega na zastosowaniu infiltracji. Nawiązała też do możliwości regeneracji wczesnej zmiany próchnicowej, podkreślając niewystarczające działanie samego fluoru. Obecnie wskazane jest stosowanie dodatkowych czynników, np. samogrupujące się peptydy. Jest to tzw. bioremineralizacja. Preparaty te różnie reagują na powierzchni i w centrum zmiany, prowadząc do jej odbudowy.

W podsumowaniu Prof. dr hab. Mielczarek jeszcze raz podkreśliła rolę nowoczesnych koncepcji profilaktyki i leczenia próchnicy. Szczególnie zwróciła uwagę na wczesną diagnostykę, leczenie minimalnie inwazyjne oraz homeostaza mikrobiologiczna.

Sesje wykładową III otworzył wykład na temat „Zastosowanie techniki Khoury’ego w augmentacjach ubytków kości szczęk”, który wygłosił dr n. med. G. Michalczewski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Przeszczep autogennej kości uważany jest za najbardziej efektywny materiał, ponieważ wykazuje właściwości osteogenne. Dokonując przeszczepu własnej kości znacznie minimalizuje się ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych oraz zagrożenia związane z wystąpieniem reakcji immunologicznej na przeszczep. Khoury wprowadził technikę, która polega na podzieleniu pobranej tkanki kostnej na cienkie bloki kostne i wykorzystanie ich jako nowych ścian kostnych ubytku kostnego.

Kolejnym był wykład na temat „Infection diseases on the example of HIV/AIDS in Europe (history, pathogenesis, immunology, stages, diagnosis, therapy, psychological aspects)”, który wygłosiła prof. LiliyaPekova (Trakia University, Bułgaria).

Wykład na temat: „Hypoplazja szczęki u dzieci- wybrane metody leczenia” wygłosił lek. dent. Jarosław Konopelko z Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

Wykład na temat: „Dystrakcja wewnątrz-i zewnątrzustna w leczeniu hipoplazji szczęki dorosłych” wygłosiła dr n. med. Aleksandra Maksymiuk z Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie. W podsumowaniu autor zaleca metodę leczenia hipoplazji szczęki u pacjentów z roszczepem metodą dystrakcji szczęki z użyciem metody Rigid External Dystractor (RED) argumentując iż metoda ta zmniejsza ryzyko powikłań oraz zapewnia dobry i stabilny wynik.

Ostatnim w trzeciej sesji był wykład na temat „Współczesne metody wykonywania stałych uzupełnień protetycznych’’ wygłoszony przez Dr hab. n. med. Janusza Borowicza, Kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej. Uzupełnienia protetyczne coraz częściej powstają w oparciu o najnowsze systemy technologiczne tj. drukarki 3D, CAD/CAM.

 • pierwsza oparta jest na skanowaniu wewnątrzustnym i przesyłaniu zapisanych w plikach danych do pracowni protetycznej gdzie wykonywane są modele drukowane, na których technik dentystyczny nakłada porcelanę na podbudowy uzyskane z frezarki laboratoryjnej
 • drugą grupę stanowią kompletne systemy CAD/CAM (np. System CEREC), które umożliwiają zeskanowanie warunków wewnątrzustnych i zaprojektowanie przez lekarza uzupełnienia oraz frezowanie odbudowy z bloczków ceramicznych w gabinecie stomatologicznym w trakcie tej samej wizyty.

Przy wyborze technologii wykonania uzupełnienia protetycznego kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie i odpowiednie zaplanowanie leczenia tak aby uzyskać uzupełnienie spełniające kryteria funkcjonalno – estetyczne przy zachowaniu wymaganych właściwości mechanicznych.

Obok sesji wykładowych integralną część konferencji stanowiły sesje posterowe w formie elektronicznej. Autorzy przedstawiali treści z różnych dziedzin stomatologii, medycyny i biologii. Podczas sesji plakatowych możliwa była rozmowa, wymiana doświadczeń i poglądów na podstawie opisanych przypadków klinicznych i przeprowadzanych badań.

Drugiego dnia Konferencji równolegle z sesjami posterowymi odbyły się warsztaty praktyczne „Estetyczna odbudowa zębów z uwzględnieniem klasy IV ubytków wg Blacka”. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość pracy materiałami kompozytowymi najnowszej generacji rekonstrułując brakujące tkanki zęba w odcinku przednim z wykorzystaniem metody warstwowej.


Podczas Konferencji firmy stomatologiczne wystawiały i prezentowały swoje produkty wykorzystywane w różnych dziedzinach stomatologii.

Wysoki poziom merytoryczny referatów oraz aktualność i ważność poruszanych w nich zagadnień spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały żywą dyskusję uczestników.

Serdecznie dziękujemy Władzom Naszej Uczelni, Wykładowcom i zaproszonym Gościom za serdeczną atmosferę i zaprezentowanie interesujących tematów, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej stomatologii i pogłębienia dotychczas zdobytej wiedzy.

Autorzy:
Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
Dr n. med. Monika Sapuła

Uchwałą Walnego Zebrania Członków PTEMD SAPIENTIA w dniu 16.05.2019 roku w Lublinie dr n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz została wybrana Prezydentem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.


dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, Prof. Uczelni
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dziękuję za zaufanie, jakim zostałam obdarzona przez Członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA i powierzenie mi pełnienia zaszczytnej funkcji Prezydenta Towarzystwa.

Jako Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA, a także potomek Profesora Leona Leja – Twórcy Polskiej Szkoły Technologii Kształcenia, będę wspierać proces doskonalenia kompetencji stanowiących pomost pomiędzy wiedzą, a umiejętnościami niezbędnymi w pracy zawodowej oraz metody nauczania wykorzystujące potencjał umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, zdolność do współpracy, nauczanie przez doświadczenie i symulacje oraz wspieranie samodzielności.

Serdecznie zapraszam Państwa do wstąpienia w poczet członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.

Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” oraz Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mają zaszczyt zaprosić społeczność akademicką na XXI Konferencję Okrągłego Stołu pt. „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”, która odbędzie się w dn. 16-17.04.2020r. oraz XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, która odbędzie się dn. 17.04.2020r. w Nałęczowie.

Uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Centrum Egzaminów Medycznych, Dziekani Wydziałów Stomatologii, Profesorowie, Kierownicy Klinik, Katedr i Zakładów Uniwersytetów Medycznych z całej Polski, Specjaliści Krajowi reprezentujący wszystkie dziedziny stomatologii, pracownicy naukowi z polskich uczelni medycznych oraz z zagranicznych uniwersytetów medycznych.

Uroczyste otwarcie XXI Konferencji Okrągłego Stołu obędzie się dnia 16 kwietnia 2020r. o godz. 9.00, a XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej dn. 17 kwietnia 2020r. o godz. 9.00 w Termach Pałacowych Uzdrowiska Nałęczów S.A.

Z uwagi na stan epidemiczny panujący w Polsce, jako organizatorzy konferencji jesteśmy zobowiązani do odwołania zaplanowanych wydarzeń. W aktualnej sytuacji zebrania członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA odbywają się w formie zdalnej. W najbliższej przyszłości mamy nadzieję na powrót do tradycyjnej formy organizacji spotkań.

Życząc Państwu zdrowia pozostaję z nadzieją na spotkanie podczas XXI Konferencji Okrągłego Stołu pt. „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” oraz XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” w Nałęczowie.

Barbara Tymczyna-Borowicz