Serdecznie zapraszam do współpracy w ramach Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” nauczycieli uniwersyteckich, kadrę akademicką oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi formami edukacji multidyscyplinarnej i komunikacji interpersonalnej środowisk kadry uniwersyteckiej i lekarzy praktyków. Najbliższymi celami PTEMD „Sapientia” w rozpoczętej w bieżącym roku kadencji będą:

 • Włączenie PTEMD „Sapientia” w struktury Association for Dental Education in Europe ADEE,
 • Organizacja Konferencji Okrągłego Stołu w roku 2020 w Nałęczowie.

Zintegrujmy się…

dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz
Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej “Sapientia”

Nasze cele

 1. Realizowanie konstytucyjnego prawa wypowiadania się, w szczególności, w sprawach osiągania i zachowania zdrowia oraz nauczania medycyny.
 2. Integracja i podnoszenie jakości kształcenia w dziedzinie nauk medycznych na wszystkich poziomach nauczania.
 3. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów.
 4. Aktywizowanie pracowników placówek naukowych do podnoszenia poziomu nauczania studentów.
 5. Nawiązywanie współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą.
 6. Stałe podnoszenie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa.

Jak realizujemy nasze cele

 1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym w sprawach zdrowia i nauczania medycyny.
 2. Podwyższanie i integrowanie poziomu kształcenia przeddyplomowego studentów Oddziałów Stomatologicznych Uniwersytetów Medycznych w Polsce.
 3. Współpraca pomiędzy Uniwersytetami Medycznymi w zakresie opinii i stanowisk w sprawach dydaktyki
 4. Inicjowanie i integrowanie wszelkich form kształcenia podyplomowego lekarzy.
 5. Upowszechnianie osiągnięć wiedzy medycznej we wszelkich dostępnych formach medialnych i w kontaktach bezpośrednich.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze naukowym i popularyzatorskim.
 7. Prowadzenie współpracy naukowej z organizacjami w kraju i za granicą.
 8. Promocja zdrowia i wprowadzanie nowości stomatologicznych.Zapisz sie do PTEMD Sapientia

Zapisz się
Zapraszamy do członkowstwa w PTEMD “Sapientia”.
Deklaracja
Następnie wypełnij deklarację członkowską.
Akceptacja
Poczekaj na akceptację Zarządu PTEMD “Sapientia”.
Z radością przyjąłem wiadomość o powstaniu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno – Dentystycznej!

Jarek

Miło było spotkać się z kolerzankami i kolegami na jednej z konferencji towarzystwa. Dziekuję!

Magda

Niesamowita XII konferencja. Dużo nowości i bardzo ciekawe temeaty.

Zofia

parallax background
 

Weź udział w następnej konferencji
PTEMD w Lublinie, Polska


Patronat PTEMD "Sapientia"

ZAPISZ SIĘ