Uchwała Walnego Zebrania członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.

Uchwała Walnego Zebrania Członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s składu Zarządu PTEMD Lublin, 16.05.2019r.
16 maja, 2019
Uchwała nr 4 Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dn. 17.10.2019r. w Lublinie
17 października, 2019
Uchwała Walnego Zebrania Członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s składu Zarządu PTEMD Lublin, 16.05.2019r.
Uchwała nr 4 Zarządu PTEMD “SAPIENTIA” z dn. 17.10.2019r. w Lublinie
Pokaż wszystkie

Uchwała Walnego Zebrania członków PTEMD „SAPIENTIA” w/s nadania godności Honorowego Prezydenta PTEMD „Sapientia” Pani Prof. dr hab. n. med. Teresie Bachanek Lublin, 16.05.2019r.

W zebraniu brało udział 23 członków PTEMD.
W głosowaniu brało udział 23 członków:
na „tak” głosowały 23 osoby,
na „nie” głosowało 0 osób,
„wstrzymało się od głosu” 0 osób.
W związku z powyższym głosowaniem uchwała została przyjęta jednogłośnie.